Mydin Melaka Wholesale Hypermarket

Jalan Konvensyen,
MITC Hang Tuah Jaya, Mukim Bukit Katil,
75450 Melaka Tengah, Melaka.